กู้เงินออมสิน

กู้เงินออมสิน

ฐานเงินเดือน
9,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
วงเงินให้กู้
สูงสุด 200,000 บาท
กู้เงินออมสินตอนนี้พร้อมรับวงเงินสูงมาก

กู้เงินออมสินกับโครงการธนาคารประชาชน

ภาระจะหนักแค่ไหนก็กลายเป็นเรื่องง่าย ๆ กับการกู้เงินออมสินโครงการธนาคารประชาชนโดยธนาคารออมสินได้มอบโอกาสให้กับผู้ที่มีรายได้น้อย โดยออมสินปล่อยกู้สินเชื่อพร้อมโปรโมชั่นให้กับลูกค้าใหม่โครงการธนาคารประชาชนให้มีสิทธิได้รับรางวัล บัตรของขวัญ Lotus’s Gift Card มูลค่า 200-500 บาท รวมทั้งสิ้น 900 รางวัล รวมมูลค่า 250,000 บาท สำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติวงเงินตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป หรือจะได้รับอนุมัติกู้ออมสิน 50000 บาท หรือจะได้รับอนุมัติกู้ออมสิน 200000 บาท ก็จะได้รับ Gift Voucher มูลค่าที่แตกต่างกันไป ซึ่งโปรโมชั่นดังกล่าวนี้เริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม – 31 กรกฎาคม 2567 ซึ่งการกู้เงินออมสินกับโครงการธนาคารประชาชนให้วงเงินสูงถึง 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ออมสินกรณีลูกค้าทั่วไป ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.00 ต่อเดือน สำหรักรณีทำประกันชีวิตเพื่อกู้สินเชื่อออมสินอัตราดอกเบี้ย

คงที่ร้อยละ 0.85 ต่อเดือน ระยะเวลาการชำระหนี้ผ่อนชำระนานถึง 8 ปี และค่าธรรมเนียมการกู้เงินออมสิน กรณีวงเงินกู้ออมสิน 50000 บาทลงไป 250 บาทต่อสัญญา และวงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001- 100,000 บาท ค่าธรรมเนียม 500 บาทต่อสัญญา และวงเงินกู้ตั้งแต่ 100,001 ไปจนถึงกู้ออมสิน 200000 บาท ค่าธรรมเนียม 1,000 บาทต่อสัญญา

 

คุณสมบัติและเอกสารการขอกู้เงินออมสิน

สำหรับคุณสมบัติของผู้กู้เงินออมสินเพียงเป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทยโดยมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และหากรวมระยะเวลาที่ชำระเงินกู้แล้วไม่เกิน 60 ปี มีสถานที่ในการประกอบอาชีพหรือมีที่อยู่อาศัยที่ติดต่อได้แน่นอน และเป็นผู้ประกอบการรายย่อยหรือเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำและไม่เคยกู้ยืมออมสินสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนตั้งแต่ปี 2563-2567 และมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกกับสาขาที่ขอกู้เงินออมสิน สำหรับเอกสารในการยื่นกู้ธนาคารออมสินมีเอกสารส่วนบุคคล เช่น สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของทั้งคนกู้และคู่สมรส หรือหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุลหรือหลักฐานการหย่า เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วการกู้เงินออมสินก็ยังมีเอกสารแสดงรายได้สำหรับคนที่มีรายได้ประจำ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน และรายการเดินบัญชี เป็นต้น และเอกสารแสดงรายได้ของผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ทะเบียนพาณิชย์ บัญชีรายรับ-รายจ่าย บิลซื้อ-ขายของร้านค้า เป็นต้น อย่างไรก็ตามก็ยังมีเอกสารและหลักฐานอื่นที่เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร 

วิธีการกู้เงินออมสินกู้ได้จากทางไหนบ้าง

หากใครที่ต้องการกู้ออมสิน 50000 บาท หรือกู้ออมสิน 200000 บาท กับโครงการธนาคารประชาชนและต้องการรับบัตรรางวัลโปรโมชั่นในการกู้เงินออมสิน สามารถที่จะกู้เงินธนาคารออมสินได้จากสำนักงานสาขาที่ใกล้บ้านซึ่งก็มีสำนักงานสาขาที่ให้บริการครอบคลุมไปทั่วทุกพื้นที่ทั้งในห้างสรรพสินค้าและนอกห้างฯ โดยออมสินกู้เงินผ่านสำนักงานสาขาเป็นวีธีกู้เงินออมสินที่ได้พบปะกับเจ้าหน้าที่เพียงแค่เรานำเอกสารต่าง ๆ ไปยื่นกู้เงินออมสินที่สาขาก็ลดขั้นตอนในการสมัครเองทางออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันการสมัครสินเชื่อผ่านแอพออนไลน์โครงการประชาชนก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ ดังนั้นการกู้เงินออมสินที่สำนักงานสาขาที่ใกล้บ้านจึงยังเป็นวิธีที่สะดวกอยู่นั่นเอง

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

ฐานเงินเดือน
7,500 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 1,500,000 บาท
บัตรกดเงินสดกสิกรพร้อมให้เงินก้อนและผ่อนของได้
ฐานเงินเดือน
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
ยืมเงิน 2000 ด่วนได้จริงสมัครตอนนี้ ทราบผลทันที
Scroll to Top