กู้เงิน ธกส

กู้เงิน ธกส

ฐานเงินเดือน
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
วงเงินให้กู้
สูงสุด 50,000 บาท
กู้เงิน ธกส เปิดให้ลงทะเบียนผ่านช่องทางต่างๆ ล่าสุด

กู้เงิน ธกส เพื่อการยกระดับและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ปี 2567 เป็นธนาคารที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการมากมายตั้งแต่ การรับฝากเงิน การปล่อยสินเชื่อไปจนถึงสลากออมทรัพย์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อ ที่มีการให้กู้เงินธนาคาร ธกสแก่ลูกค้า 3 กลุ่มด้วยกันคือ กู้เงิน ธกสของลูกค้าบุคคลที่เป็นเกษตรกรได้แก่สินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากและสินเชื่อเงินด่วน ธกส รวมถึงสินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ กู้เงิน ธกส

สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการด้านการเกษตร มีสินเชื่อธุรกิจเฟรนไชส์และสินเชื่อธุรกิจรายย่อย กู้เงิน ธกสในส่วนกลุ่มลูกค้าสหกรณ์ ก็จะมีสินเชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยรายละเอียดของสินเชื่อ ธกส ล่าสุด สำหรับกลุ่มลูกค้าบุคคลคือสินเชื่อเงินด่วน ธกส จะแจ้งให้ทราบในช่วงต่อไป


รายละเอียดของสินเชื่อเงินด่วนของการกู้เงิน ธกส ปี 2024


ธกส ปล่อยสินเชื่อล่าสุด เป็นสินเชื่อสำหรับบุคคลที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันมากที่สุดได้แก่ สินเชื่อเงินด่วน ธกส A-CASH เป็นสินเชื่อเงินด่วนทันใจ ที่อนุมัติไว มีเงินใช้แน่นอน เป็นสินเชื่อสำหรับผู้กู้ ธกสที่ต้องการเงินด่วนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทั้งเพื่อการอุปโภคและบริโภค

เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับครัวเรือน โดยการขอกู้ สำหรับสินเชื่อเงินด่วน A-CASH มีจุดเด่นที่ มีวงเงินอนุมัติสูงสุดอยู่ที่ 50,000 บาท กู้เงิน ธกสไม่จำเป็นต้องถอนภายในครั้งเดียว สามารถเบิกถอนได้จำนวนหลายครั้งตามวงเงินของสินเชื่อที่มีอยู่ ดอกเบี้ยเงินกู้ ธกสจะคิดในอัตรา MRR มีระยะผ่อนชำระไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่ทำสัญญากู้เงิน ธกส หากส่งดอกเบี้ยครบตามสัญญาปกติก็สามารถจะต่ออายุสัญญากู้ต่อได้ โดยการกู้เงินกับ ธกสสำหรับสินเชื่อเงินด่วน A-CASH นี้จะต้องมีหลักประกันสำหรับกู้เงิน ธกส ด้วย โดยหลักประกันอาจจะเป็นการจำนองอสังหาริมทรัพย์ หรือจะใช้บุคคลเป็นคนค้ำประกันก็ได้แต่ต้องใช้บุคคลอย่างน้อย 2 คน สำหรับค้ำประกัน

ผู้ขอกู้เงิน ธกสสำหรับสินเชื่อเงินด่วนต้องมีคุณสมบัติอย่างไร


สำหรับสินเชื่อเงินด่วน ธกส A-CASH ปี 2024 นี้ สิ่งที่ต้องรู้ไว้คือคุณสมบัติของผู้ขอเงินกู้ ธกสจะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป และเป็นเกษตรกรที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ดีมาตลอด โดย ณ วันที่ขอกู้เงิน ธกส จะต้องไม่มีหนี้สินค้างชำระ หรือต้องไม่อยู่ในระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยวีธีกู้เงิน ธกส สำหรับสินเชื่อ A-CASH นี้มีช่องทางในการขอกู้เงิน ธกส ได้โดยติดต่อโดยตรงกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทางสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศ หากคุณเป็นเกษตรกรและมีคุณสมบัติตรงสนใจกู้เงิน ธกส สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.baac.or.th หรือหากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามก็สามารถติดต่อได้ที่ สาขาที่ใกล้บ้านเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 15.30 น.วันหยุด เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนขัตฤกษ์ หรือที่ ธ.ก.ส.ศูนย์บริการลูกค้าโทร. 1593 บริการในวันและเวลาทำการ Call Center โทร. 0-2555-0555 บริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

ฐานเงินเดือน
7,500 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 1,500,000 บาท
บัตรกดเงินสดกสิกรพร้อมให้เงินก้อนและผ่อนของได้
ฐานเงินเดือน
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
ยืมเงิน 2000 ด่วนได้จริงสมัครตอนนี้ ทราบผลทันที
Scroll to Top