กู้เงินคนพิการ

กู้เงินคนพิการ

ฐานเงินเดือน
ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
วงเงินให้กู้
สูงสุด 10,000 บาท
กู้เงินคนพิการในปี 2023 จะเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งตอนไหน?

กู้เงินคนพิการสามารถนำไปเป็นทุนประกอบอาชีพได้ไหม?

ใครที่สงสัยว่าสามารถเงินกู้คนพิการนำมาทุนประกอบอาชีพได้ไหม? สำหรับปี 2024/2567 นี้ ผู้พิการที่มีความเดือดร้อนและต้องการเงินด่วนฉุกเฉินวันนี้ เพื่อนำไปประกอบอาชีพนั้นสามารถที่จะกู้ยืมเงินคนพิการได้ นั่นเป็นเพราะว่าทางกระทรวงการพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้ปล่อยกู้สำหรับเป็นเงินกองทุนคนพิการให้กู้เงินคนพิการสำหรับนำไปใช้เป็นทุนประกอบอาชีพให้ตามนโยบายของรัฐบาลที่บอกว่าจะ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองซึ่งการที่ให้กู้เงินคนพิการนั้น ให้เพื่อวัตถุประสงค์เป็นทุนประกอบอาชีพ ย้ำให้สำหรับผู้ที่พิการเท่านั้น และขอบอกว่าสินเชื่อคนพิการ 2567 นี้ ให้เงินกู้คนพิการสามารถยื่นกู้ได้รายละไม่เกิน 60,000 บาทและยังให้สิทธิ์

พิเศษกับผู้พิการและผู้ที่เป็นคนดูแลผู้พิการที่ต้องการจะกู้เงินคนพิการ หากต้องการจะกู้เงินด่วน ซึ่งทางกองทุนคนพิการนั้น ก็พร้อมจะปล่อยกู้รายละไม่เกิน 120,000 บาท และจะพิจารณาเป็นรายบุคคลไป ซึ่งจะกำหนดระยะเวลาผ่อนชำระคืนนานสูงสุด 5 ปี และไม่คิดดอกเบี้ย แต่จะต้องมีบุคคลที่น่าเชื่อถือได้เป็นการค้ำประกันให้

 

กู้เงินคนพิการ ปี 2567 ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?

สำหรับปี 2024 นี้ ถ้าหากขอกู้ยืมเงินคนพิการนั้น จะต้องมีคุณสมบัติสำหรับการขอกู้เงินคนพิการ ซึ่งผู้พิการ

ที่สามารถทำเรื่องขอกู้เงินกู้คนพิการได้นั้น จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. จะต้องมีบัตรประจำตัวผู้พิการ
2. ต้องการขอกู้เงินคนพิการ ซึ่งจะนำไปทำมาหากินหรือประกอบอาชีพในท้องถิ่นที่ยื่นคำขอ
3. ผู้พิการที่ยื่นขอกู้ยืมเงินคนพิการนั้นมีความสามารถในการประกอบอาชีพได้จริง
4. กองทุนคนพิการนั้น จะให้ผู้พิการที่บรรลุนิติภาวะแล้วและจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในท้องถิ่นที่จะขอกู้เงินกู้คนพิการอย่างน้อย 90 วัน

  1. สำหรับการกู้ยืมเงินคนพิการที่เป็นเงินองทุนคนพิการนั้น
    6. ผู้พิการที่จะขอเงินกู้คนพิการนั้นจะต้องไม่มีประวัติเสียหายจากการกู้ยืมเงินคนพิการของกองทุนคนพิการมาก่อน ยกเว้นว่าได้รับการแก้ไขมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

  7. สำหรับผู้พิการที่มีหนี้สินอยู่กับกองทุนจะต้องชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของวงเงินกู้ยืมทั้งหมดและเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วต้องชำระหนี้สินที่มีอยู่เดิมทั้งหมด

  1. กู้เงินคนพิการจะต้องสามารถชำระเงินคืนได้และต้องมีบุคคลที่น่าเชื่อถือเป็นผู้ค้ำประกันให้

กู้เงินคนพิการ ปี 2024/2567 จะมีขั้นตอนการเงินกู้คนพิการดังนี้

สำหรับขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยาก ซึ่งผู้พิการที่มีคุณคุณสมบัติ สามารถทำการขอกู้เงินคนพิการได้ง่าย เพียงการยื่นคำขอกู้ยืมเงินคนพิการนั้นไม่กี่ขั้นตอน ก่อนจะทำเรื่องขอกู้เงินกู้คนพิการจะต้องเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยก่อน ซึ่งก็จะมีขั้นตอนในการขอกู้เงินกู้คนพิการ สำหรับผู้พิการ ดังนี้
1. ยื่นคำร้องขอได้ที่ กทม. ที่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และที่ส่วนภูมิภาค สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลผู้ยื่นกู้เงินคนพิการ
3. รอการพิจารณาผล ซึ่งเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการ
4. แจ้งผล และตรวจสอบสัญญา
5. ทำสัญญา
6. โอนเงินผ่านระบบ E -payment
เพียงแค่นี้ ผู้พิการก็สามารถทำการยื่นของกู้เงินคนพิการ ได้แล้ว สำหรับใครที่ต้องการจะทำการลงทะเบียนคนพิการออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้เลย

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

ฐานเงินเดือน
7,500 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 1,500,000 บาท
บัตรกดเงินสดกสิกรพร้อมให้เงินก้อนและผ่อนของได้
ฐานเงินเดือน
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
ยืมเงิน 2000 ด่วนได้จริงสมัครตอนนี้ ทราบผลทันที
Scroll to Top