สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารคืออะไร หน้าที่สถาบันการเงินประเภทไม่ใช่ธนาคาร

มารู้จักกับสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารแห่งปี 2024

หากถามว่าสถาบันการเงินคืออะไร? คำตอบก็คือทางสถาบันการเงินเป็นตัวกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องเงินหรือสถาบันทางการเงินช่วยในธุรกรรมต่างๆ และให้บริการลูกค้านั่นเอง หากถามว่าประเภทของสถาบันการเงินมีอะไรบ้าง? คำตอบก็คือ 2 ประเภทนี้มีสถาบันการเงินที่เป็นธนาคารและสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารหรือที่เรียกว่า non-bank นั่นเอง เมื่อรู้ประเภทของสถาบันการเงินกันไปแล้วก็ต้องมารู้จักความหมาย หน้าที่และรายละเอียด พร้อมทั้งตัวอย่างของสถาบันทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารและสถาบันทางการเงินที่เป็นธนาคารแห่งปี 2567 นี้กัน โดยตัวแรกก็คือทางสถาบันการเงินที่เป็นธนาคารจะรวมไปถึงรูปแบบบริษัทแบบ สถาบันการเงินเฉพาะกิจด้วย ยกตัวอย่างเช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารอิสลาม เป็นต้น ส่วนคำถามที่ว่าสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารคืออะไรนั้นคำตอบก็คือทางสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารเป็นนิติบุคคลในรูปแบบบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังซึ่งสถาบันการเงินประเภทไม่ใช่ธนาคารนี้จะให้บริการในการกู้ยืมโดยจะไม่มีการใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน ซึ่งสถาบันทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารจะประกอบไปด้วยบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ รวมไปทั้งบริษัทเงินทุน และอีกมากมาย

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารแห่งปี 2024

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารที่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลในรูปแบบบริษัทเมื่อวันที่ 5 เดือนมิถุนายน ปี 2507 เป็นสถาบันการเงินประเภทไม่ใช่ธนาคารที่ทำหน้าที่ คล้ายกับธนาคารพาณิชย์ซึ่งลูกค้าของสถาบันที่ไม่ใช่ธนาคารสามารถฝากเงินและกู้เงินได้ โดยสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารถูกต้องตามกฏหมายอย่างแน่นอน โดยสถาบันการเงินนี้จะมีบริการรับฝากเงินซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของใบรับฝากเงิน ระยะเวลาที่ลูกค้าต้องฝากเงินขั้นต่ำกับสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารคือหนึ่งปี โดยจะไม่สามารถถอนเงินนั้นใช้ได้ก่อนเวลากำหนดอีกทั้งยังมีผลตอบแทนที่สูงมาก สามารถเลือกรับดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารได้

บริษัทเงินทุนสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารแห่งปี 2024

รายละเอียดของบริษัทเงินทุนที่เป็นสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารมีด้วยกันหลากหลายบริษัทซึ่งแต่ละประเภทของสถาบันการเงินล้วนแล้วแต่มีข้อดีแตกต่างกันไป โดยจะยกตัวอย่างในบริษัทเงินทุนศรีสวัสดิ์ โดยสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารหรือที่เรียกว่า non-bank นี้ เป็นรูปแบบบริษัทที่ถูกต้องตามกฏหมายอยู่ภายใต้การดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสถาบันทางการเงินที่เหมาะกับคนที่ต้องการใช้เงินทุนหรือต้องการขอสินเชื่อนั่นเอง และยังรวมไปถึงบริการใบรับฝากเงินอีกด้วย ทั้งนี้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารอย่างบริษัทศรีสวัสดิ์ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เขตสาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ สำหรับใครที่สนใจติดต่อก็สามารถเดินทางไปได้ซึ่งสามารถเดินทางด้วยรถเมล์หรือรถไฟฟ้า MRT แล้วแต่ความสะดวก

Scroll to Top