เงินฝากประจำธนาคารไหนดี เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําดอกเบี้ยสูง

ทางเลือกเงินฝากประจำที่ดี

เงินฝากประจำคือการเปิดบัญชีเงินฝากประจำเพื่อฝากเงินตามระยะเวลาที่ตกลงกับทางธนาคารโดยจะไม่ถอนเงินในบัญชีเงินฝากประจำออกมาเลย โดยระยะเวลาดังกล่าวที่ได้ตกลงในเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากประจำอาจจะเป็น 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือนหรือมากกว่านั้น ซึ่งอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากประจําดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากแบบออมทรัพย์ อีกทั้งปัจจุบันนี้การเปิดบัญชีฝากประจําออนไลน์ยังมีเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าอีกด้วย เงินฝากประจำนี้ลูกค้าสามารถเลือกเปิดบัญชีกับทางธนาคารที่ลูกค้าชื่นชอบได้เลย ยกตัวอย่างเช่น ฝากประจําไทยพาณิชย์ 12 เดือนจากธนาคารไทยพาณิชย์ ฝากประจําธนาคารออมสิน หรือเงินฝากประจํากสิกร เป็นต้น ซึ่งเงินฝากประจำแต่ละธนาคารมีข้อดีที่แตกต่างกันจึงไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าบัญชีเงินฝากประจําธนาคารไหนดีกว่ากัน เพียงแต่ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบผลตอบแทนของเงินฝากประจำจากข้อมูลในเว็บไซต์ออนไลน์ของแต่ละธนาคารได้ว่าที่ไหนดีกว่าสำหรับตัวลูกค้าเอง

เงินฝากประจำกับธนาคารไทยพาณิชย์

เงินฝากประจำกับธนาคารไทยพาณิชย์มีด้วยกันทั้งระยะสั้น 3 เดือน 6 เดือนและเปิดบัญชีเงินฝากประจำระยะยาวอย่างการฝากประจําไทยพาณิชย์ 12 เดือน 24 เดือนและ 36 เดือน ซึ่งมีความเสี่ยงที่ต่ำอีกทั้งยังได้รับอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากประจําดอกเบี้ยสูงอีกด้วย การเปิดบัญชีเงินฝากประจำของธนาคารไทยพาณิชย์สามารถเลือกได้ว่าจะมีสมุดบัญชีหรือไม่มีสมุดบัญชีเงินฝากประจำ โดยตัวที่ไม่มีสมุดบัญชีจะมีผลตอบแทนในอัตราดอกเบี้ยต่อปีที่สูงถึง 2.05% ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเงินฝากประจำแบบมีสมุดจะได้แบบผลตอบแทนที่น้อยกว่า ทั้งนี้ยังสามารถเปิดบัญชีฝากประจําออนไลน์ 7 เดือนผ่านแอพออนไลน์ของธนาคารไทยพาณิชย์ได้อีกด้วย โดยเงื่อนไขของเงินฝากประจำกับธนาคารไทยพาณิชย์ประเภทนี้จะมีการเก็บเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท ซึ่งถือว่าเงินฝากประจำคือการออมเงินที่ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบหนึ่ง

เงินฝากประจำกับธนาคารออมสิน

ฝากประจําธนาคารออมสิน 24 เดือนถือเป็นการเปิดบัญชีเงินฝากประจำเพื่อออมเงินและสำรองเงินไว้ในอนาคต ซึ่งต้องฝากเงินฝากประจำทุกเดือนเดือนละ 1,000 บาทจนครบ 24 เดือนตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกับธนาคาร ซึ่งมีการให้อัตราดอกเบี้ยต่อปีที่สูงถึง 1.3% และยังเป็นเงินฝากประจำรายเดือนที่ยกเว้นภาษีอีกด้วย ทั้งนี้ไม่ว่าบัญชีเงินฝากประจําธนาคารไหนดีกว่ากันก็ควรต้องคำนึงถึงรายละเอียดต่างๆ และสอบถามให้ครบถ้วน อีกทั้งต้องวางแผนทางการเงินให้ดีก่อนที่จะทำการเปิดบัญชีเงินฝากประจำเพื่อผลประโยชน์และผลตอบแทนในอนาคต

Scroll to Top