ลำโพง Marshall Stanmore จะฟังกี่ครั้ง ก็ชุ่มฉ่ำใจ!!!

ลำโพง Marshall Stanmore
จะฟังกี่ครั้ง ก็ชุ่มฉ่ำใจ!!! สัมผัสเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มิติเสียงสดสมจริงและความหนักแน่นของพลังเบส

  • 7 Users Online